Emma Bergman
Emma Bergmanleg. Fysioterapeut & Personlig Tränare
Mammaledig
Utbildningar & kvalifikationer
  • Diplomerad Massör- Svensk klassisk massage
  • Triggerpunktsbehandling
  • Kinesiotape
  • Anatomy Trains Stucture and Function 1
  • Anatomy Traings in Training
  • Gruppträningsinstruktör
  • Lic. Spinninginstruktör
Ytterligare kvalifikationer och uppdrag inom hälsobranschen
Biografi
En längtan efter att kombinera yrkeslivet med ett av hennes stora intresseområden, kropp och hälsa, drev Emma till att 2009 utbilda sig till fysioterapeut. Intresset för träning har alltid funnits där och nyfikenheten i att förstå hur kroppen fungerar som helhet har styrt hennes val av fördjupningsområden inom yrket.

Som fysioterapeut har jag arbetat med alla ålderskategorier, allt från små spädbarn till människor i livets slutskede. Det har gett mig en stor respekt för kraften i den enskilda människan och livets skörhet.

Fascinationen för hjärnan och nervsystemets funktion har varit en röd tråd genom både utbildning och yrkesliv. En förståelse för nervsystemets påverkan och betydelse är avgörande för mitt sätt att se på kroppen. Utan denna förståelse finns det ingen helhet. Under mina år som yrkesverksam fysioterapeut har jag till största del arbetat med just neurologisk rehabilitering. Jag har träffat människor med både förvärvade och medfödda sjukdomar eller skador. Att med rätt typ av träning och stimulering bidra till att hjälpa individer återta eller finna förmågor som tidigare varit nedsatta är en stor utmaning, men också lika givande.

Ett annat stort intresseområde är fasciaträning. Fascia är enkelt uttryckt den bindvävshinna som omger och sammanlänkar alla våra muskler. Det är det som håller oss samman och förmedlar kraften från våra muskler ut i våra leder, och därav möjliggör våra rörelser. Vi kan påverka hur vår fascia mår genom rätt typ av träning och både effektivisera vårt rörelsemönster och optimera vår förmåga att utveckla kraft. Detta gör oss inte bara bättre rustade för att klara vardagens påfrestningar, det påverkar också vår prestation när det gäller träning och idrottsutövning, oavsett gren.

För egen del är Emma allsidig i sin träning och blandar såväl yoga och fasciaträning med klassiska styrkelyft och mer konditionsinriktad träning.